เครื่องทำน้ำอุ่นที่เก็บไว้นานระเบิดหรือช็อตง่าย

ทำไม heater แท่งผลิตจากโรงงานใหม่ ๆ จึงใช้ได้นาน แต่ฮีตเตอร์ที่ส่งมาพร้อมกันและลูกค้าเก็บไว้ในสต็อกนาน ๆ แล้วจึงใช้ได้ไม่นาน
heater แท่งและฮีตเตอร์เกือบทุกชนิด (ดูโครงสร้างของฮีตเตอร์แท่งหรือฮีตเตอร์ท้อกล่องเป็นตัวอย่าง) จะประกอบด้วยลวดความต้านทาน (ลวดฮีตเตอร์หรือลวดนิโครม) แมกนิเซียมออกไซด์และท่อโลหะ ข้อสำคัญในกระบวนการผลิตลวดและท่อโลหะจะถูกทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เหลือเศษผงหรือน้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่น ๆ เหลือค้างอยู่ภายในท่อ ซึ่งเมื่อ heater ทำงานจะร้อนมากสิ่งสกปรกเหล่านี้จะถูกทำให้ไหม้กลายสภาพเป็นคาร์บอน(ถ่าน) ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าทำให้ฮีตเตอร์ช๊อตเสียเลยหรือมีโอกาสเสียได้ง่ายในอนาคตไม่นาน ส่วนแมกนิเซียมออกไซด์ซึ่งอยู่ในรูปแบบผงสีขาวบริสุทธิ์ ต้องแยกสิ่งเจือปนเช่นเศษเหล็ก เศษกระดาษ ฯลฯ ที่อาจตกหล่นลงไปในถุงเก็บผงฯลฯ ด้วยการร่อนผ่านตระแกรงขนาดเล็ก และใช้แม่เหล็ก แล้วจึงนำไปนำไปอบอีกทีก่อนนำไปใส่ในท่อฮีตเตอร์แท่ง เพราะจะทำให้ฮีตเตอร์ช๊อตหรือมีโอกาสช๊อตง่ายในอนาคต

เมื่อประกอบทุกชิ้นส่วนของ heater เสร็จแล้วเช็คด้วยมิเตอร์วัดความเป็นฉนวนไฟฟ้าแล้วจึงนำฮีตเตอร์แท่งไปรีด แล้วเช็คค่าความเป็นฉนวนหรือค่าไดอีเลคตริคอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าหลังรีดท่อจนผงแมกนิเซียมออกไซด์อัดกันแน่น และลวดฮีตเตอร์หรือลวดความต้านทานอยู่ตรงกลางท่อและห่างจากท่อ

นำฮีตเตอร์แท่งเข้าเตาอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากภายในท่อฮีตเตอร์ แล้วจึงตรวจสอบค่าฉนวนระหว่างท่อโลหะด้านนอก และลวดความต้านทาน โดยใช้เครื่อง (Insulation Tester Meter)

แต่ถ้านำ heater แท่งไปเก็บไว้ในห้องสต็อกของโรงงานซึ่งมักจะร้อนชื้น ยิ่งหน้าฝนความชื้นในอากาศมีมาก ถ้าเก็บไว้เกิน 10 เดือน ความชื้นหรือไอน้ำในอากาศจะเข้าไปข้างในฮีตเตอร์ และมักจะถูกแมกนิเซียมออกไซด์ดูดซึมไอน้ำเข้าไปเก็บในตัวมัน เมื่อมีผู้นำไปใช้งานเลย หลังจากที่เก็บไว้เกิน 10 เดือน โดยตั้งค่าอุณหภูมิใช้งานไว้สูงกว่า 100 องศา จะทำให้น้ำที่ถูกดูดซึมเข้าไปในตัวแมกนิเซียมออกไซด์เปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำและลอยไปทั่วภายในฮีตเตอร์แท่งทำให้ลวดฮีตเตอร์ช๊อตกับผนังด้านในของท่อโลหะ หรือ ช๊อตกับลวด heater ที่อยู่ใกล้ ๆ ทำให้ฮีตเตอร์เสียได้ นี่เป็นสาเหตุให้ฮีตเตอร์ที่เก็บไว้ในสต็อกนาน ๆ จึงใช้ไม่ได้

Comments are closed.